【FinKAB報導】IFEC報告指出,90後最大既債務係…

信用卡

研究指出,90後傾向儲錢旅行為短期目標儲蓄;除此之外,幾乎一半既受訪者(18-69歲)抱著“佛系“既理財態度表示沒有訂立財務目標,當中,近半(45%)認為沒有必要,因為他們傾向隨遇而安,約三分之一(31%)認為目前的財務狀況使他們無法達成任何目標。

理財計劃其實係不同年齡層都扮演住非常重要既角色。FinKAB認為從細學習理財知識,教導小朋友延遲消費,學識等待,會影響他們日後對於理財既態度及反映係理財行為上(是否會實踐計劃)。除此之外,擁有良好既理財觀會令他們日後識得為自己及屋企人既將來做好打算,亦都令到佢地對於人生更加積極與充滿希望。

各位爹哋媽咪,就由今日開始,快啲教導你屋企既小朋友多啲正確既理財觀啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.