#FinKAB移民台 】 杜拜政府吸引港人移居 大推零稅率、雙重國籍

近年唔少港人都有意移居外地,同樣地,唔少國家亦有意吸引香港人才移居當地,當中包括阿聯酋經濟中心 ── 杜拜!早前,杜拜政府轄下的招商中心在Facebook刊登付費廣告,用中文邀請香港人移居當地,更列出了「零稅率」及「雙重國籍」等福利。杜拜向來都唔係香港人選擇移民嘅熱門國家,移居當地生活,係咪真係好似廣告所講咁好?

允許擁有雙重國籍
杜拜今年1月修改《國籍法》後,成為阿聯酋首個開放移民的阿拉伯伊斯蘭國家。修例後,當地現時容許外國人才入籍,包括投資者、專業人士及具備特殊才能人士,申請人及其家人同時也能夠保留原有國籍。廣告以繁體中文發文:「讓杜拜成為你下一個家,這裏有五湖四海及香港人,在杜拜發掘未來及取得成功。」吸引香港人移居當地。廣告也有不同語文的版本以吸引各地人才移居當地。

外籍人士普遍高薪+免薪俸稅
杜拜政府轄下的招商中心(Dubai Multi Commodities Centre, DMCC)在去年7月刊登一篇題為「值得從香港移到杜拜嗎?」的文章,比較香港與杜拜的差異。該文章提及,在當地營商擁有高自由度,杜拜的自由區容許100%的外資擁有及利潤滙回,保證50年沒有任何薪俸稅,以及豁免所有進出口關稅。工作收入方面,杜拜外籍人士的平均年收入高達13萬美元(約100萬港元),即月薪高達8萬港元,與此同時,阿聯酋不對個人徵收所得稅。

生活文化差異
杜拜教育環境也相當不錯,由於杜拜是個國際化及充滿外藉人士的城市,子女教育有國際學校可供選擇,更有超過17種課程可選讀,包括英國的IGCSE及國際文憑(IB)等,方便涵接外國大學。不過,杜拜作爲一個奉行伊斯蘭教法的阿拉伯城市,其文化及生活習俗跟港人有一定差距,例如嚴禁公開飲酒、在公開場合有親密行為、使用冒犯性的言語及手勢等,加上夏季溫度超過40度,若有意移居當地應考慮文化差異問題。

資料來源:DMCC

想睇多啲移民消息?快啲追蹤我哋啦!

Instagram: finkab_hk
Facebook: FinKAB.com 理財知識平台
MeWe: FinKAB.com 理財知識平台
Home Page: finkab.com

#FinKAB #FinKAB移民台 #杜拜 #dubai #零稅率 #雙重國籍 #移民 #香港 #hongkong