【FinKAB報導】IFEC報告指出,90後最大既債務係…  信用卡

研究指出,90後傾向儲錢旅行為短期目標儲蓄;

除此之外,幾乎一半嘅受訪者(18-69歲)抱著“佛系“嘅理財態度表示沒有訂立財務目標,

而當中,近半(45%)認為沒有必要,因為他們傾向隨遇而安,約三分之一(31%)認為目前的財務狀況使他們無法達成任何目標。

理財計劃其實係不同年齡層都扮演住非常重要既角色。

FinKAB認為從細學習理財知識,教導小朋友延遲消費,學識等待,會影響他們日後對於理財嘅態度及反映係理財行為上(會否實踐計劃)。

延伸閱讀:信用卡懶人包 – 如何簡單理解信用卡上的條款

除此之外,擁有良好嘅理財觀會令他們日後識得為自己及屋企人嘅將來做好打算,亦都令佢地對於人生更加積極與充滿希望。

年輕一輩嘅你,就應該好好處理自己的財務,整合所有收入與支出,衡量自己的流動資金,可承受的投資風險及回報,增加收入來源,縮減不必要的開支等。

延伸閱讀:建立這5個理財目標 幫你達到財務健康

而各位爹哋媽咪,都應該由今日開始,快啲定期教導你屋企嘅小朋友多啲正確嘅理財觀啦!

有興趣收到更多理財資訊或參與理財活動的朋友可以訂閱FinKAB電子報以獲取詳情。

研究來源: IFEC 投委會

Leave a Reply

Your email address will not be published.